ผลิตภัณฑ์ความแม่นยำสูง

  • High precision parts processing

    การประมวลผลชิ้นส่วนที่มีความแม่นยำสูง

    การวัดการมองเห็นด้วยเครื่องของชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีความแม่นยำสูงเป็นของการวัดแบบไม่สัมผัส ซึ่งไม่เพียงแต่สามารถหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อวัตถุที่วัดได้เท่านั้น แต่ยังปรับให้เข้ากับสถานการณ์ที่ไม่สัมผัสของวัตถุที่วัดได้ เช่น อุณหภูมิสูง ความดันสูง ของเหลว สภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายและอื่นๆ เครื่องจักรกลที่มีความเที่ยงตรงสูงเป็นภารกิจสำคัญในการสนับสนุนความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ และความจำเป็นในการพัฒนายุทธศาสตร์การป้องกันประเทศและการดึงดูด ...
  • High precision parts processing

    การประมวลผลชิ้นส่วนที่มีความแม่นยำสูง

    1、Function of chamfering ฟังก์ชันทั่วไปของ chamfering คือการลบเสี้ยนและทำให้สวยงาม แต่สำหรับการลบมุมที่ชี้ให้เห็นเป็นพิเศษในภาพวาด โดยทั่วไปแล้วเป็นข้อกำหนดของกระบวนการติดตั้ง เช่น คู่มือการติดตั้งตลับลูกปืน และการลบมุมโค้ง (หรือการเปลี่ยนส่วนโค้ง) ก็สามารถลดความเข้มข้นของความเค้นและเสริมความแข็งแกร่งของชิ้นส่วนเพลาได้! นอกจากนี้ การประกอบยังทำได้ง่าย โดยทั่วไปก่อนสิ้นสุดการประมวลผล ในชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตร e...